หน้าหลักผลิตภัณฑ์งานบริการโปรโมชั่นพิเศษ!!!ผลงานของเราความเป็นมา Wood Decorate Group
โฆษณาโรงงานเจี่ยเซ่งฮวด ในปี พ.ศ.2499


าวปี พ.ศ. 2495 โรงงาน เจี่ย เซ่ง ฮวด ได้ซื้อเครื่องไสไม้สำหรับทำพื้น
จากผู้นำเข้าเครื่องจักรคนหนึ่ง ซึ่งกำลังเดือดร้อน เพราะผู้สั่งซื้อ
ไม่มีเงินจ่ายค่าเครื่อง และในขณะนั้นในประเทศไทย
ยังไม่มีเครื่องไสไม้พื้นโดยเฉพาะ ไม้ปาร์เกต์ทำรางลิ้นด้วยมือช่าง
เมื่อนำเครื่องไสไม้พื้นไปเสนอขายก็ไม่มีโรงงานใดสนใจ
จนกระทั่งได้นำมาเสนอให้ คุณกิมเชี้ยว ที่โรงงานเจี่ยเซ่งฮวด
และคุณกิมเชี้ยว ก็ได้ตัดสินใจซื้อเครื่องไสนี้มา
และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้น ของการผลิตไม้ปาร์เกต์โดยเครื่องจักร
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ไม้ปาร์เกต์ที่ไสออกมานั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเช่นในปัจจุบัน
แต่จะเป็นลิ้นขึ้น-ลิ้นลงแบบบังใบ ปูติดลงบนพื้นด้วยยางมะตอย
(ปัจจุบันใช้กาวลาเทกซ์) การขัดพื้นก็ต้องทำโดยใช้กบมือ
ซึ่งการทำงานเหล่านี้ คุณกิมเซี้ยว ต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแทบทั้งสิ้น
รวมถึงศึกษากระบวนการไล่ความชื้นไม้ ซึ่งในขณะนั้น
มีโรงไม้เพียงไม่กี่แห่งที่ให้ความสำคัญเรื่องความชื้นของไม้
ต่อมา คุณกิมเชี้ยวและพี่น้องได้แยกกันไปดำเนินกิจการของตนเอง
เมื่อได้ศึกษาขั้นตอนการผลิตที่แน่นอนแล้ว  คุณกิมเชี้ยว
จึงได้ทำการลงทุนเป็นจำนวนมากในการสั่งเครื่องจักรเข้ามา
ผลิตไม้ปาร์เกต์อย่างจริงจังในปี พ.ศ.2500

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไม้ลายวิจิตร ประกอบด้วย
บริษัท ไม้ลายวิจิตรจำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลายวิจิตร ,
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรปาเก
ดำเนินกิจการผลิตไม้ปาร์เกต์ ไม้พื้น ไม้โมเสค
พร้อมบริการติดตั้งและซ่อมแซม ไม้ปูพื้นทุกชนิดอย่างครบวงจร
ผลิตไม้บันไดอัดประสาน และบริการงานติดตั้งบันไดไม้ทุกชนิด
โดยยังคงรักษามาตรฐานและพัฒนา คุณภาพสินค้าและงานบริการ
อย่างต่อเนื่องเสมอมา "งานของคุณ คือ ความภูมิใจของเรา"

>>> ติดต่อ Wood Decorate Groupคุณกิมเชี้ยว  แซ่ตั้งนายกกิตติมศักดิ์สมาคมพ่อค้าไม้

ลุ่มบริษัทในเครือ ไม้ลายวิจิตร (Wood Decorate Group)
ก่อตั้งขึ้น โดย คุณกิมเชี้ยว แซ่ตั้ง อดีตนายกสมาคมพ่อค้าไม้
ซึ่งในยุคแรกได้ตั้งโรงงาน"เจี่ย เซ่ง ฮวด" ร่วมกับพี่น้อง คือ
คุณวุฒิชัย ตั้งกิจงามวงศ์ (หจก.สมบูรณ์สิน)
และ คุณชิดชัย ตั้งกิจงามวงศ์ (บจก.อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์)
ตั้งโรงงานอยู่ที่เชิงสะพานหัวช้างในปัจจุบัน
โดยมีจุดเริ่มต้น คือ...

ระลึกถึง คุณกิมเชี้ยว แซ่ตั้ง


l Flooring l Wooden Laminate Staircase l Wooden Skirting l Sawn Timber l Wooden Door l
www.wooddecorate.com : Wood Decorate Group Officials Website : wooddecorate@gmail.com
ไม้ลายวิจิตร Tel.02-2800-467-8 : ลายวิจิตร Tel.02-580-7127,02-589-5219 : วิจิตรปาเก้ Tel.02-754-2197-9

copyright 2009 @ Wood Decorate Group™
Design and Development by oneder116@hotmail.com