ใบราคา 
( Price List)
เลขที่ 001/2557
วันที่ 1 มกราคม 2557
*ราคาที่เสนอนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคาจากทางบริษัทก่อนทำการสั่งซื้อ
1. ไม้ปาร์เก้  ( ราคาไม้ / ตร.ม. )
ขนาด เกรด ชนิดไม้
สัก มะค่า ประดู่ แดง เต็ง-ตะแบก-ตะเคียน เบญจพรรณ
2" x 3/4" x 12" AA 950 950 800 550 500 300
  AAA 1,100 1,050 - - - -
4" x 3/4" x 14" AA 1,600 1,400 1,300 900 750 -
  AAA 1,700 1,600 - - - -
4" x 3/4" x 45cm AA 1,650 1,500 1,400 950 820 -
  AAA 1,850 1,700 - - - -
4" x 3/4" x 60cm AA 1,700 1,500 1,500 1,000 900 -
  AAA 1,900 1,700 - - - -
4" x 3/4" x 100cm AA 2,600 2,400 1,600 1,500 1,100 -
  AAA 2,900 2,600 - - - -
     
2.  ไม้โมเสด  ( ราคาไม้ / ตร.ม. )
ขนาด เกรด ชนิดไม้
สัก มะค่า ประดู่ แดง เต็ง เบญพรรณ
ยาว 4 1/2"  และ 6" AA 350 300 280 250 200 150
หมายเหตุ - ไม้โมเสดเผื่อเสียเศษโดยการคิดค่าไม้เพิ่ม 3 % แต่ค่าแรงติดตั้งคิดตามจริง
3.  ไม้บัวเชิงผนัง  ( ราคาไม้ / ม. )
ขนาด ชนิดไม้
สัก มะค่า แดง เต็ง เบญพรรณ  
4" x 3/4" (บัวหนา) 500 400 250 150 80  
4" x 3/8" (บัวบาง) 250 200 130 80 40  
หมายเหตุ - ไม้บัวเผื่อเสียเศษโดยการคิดค่าไม้เพิ่ม 5 % 
4.  ค่าแรงติดตั้ง
4.1 ไม้ปาร์เก้  ค่าแรงปู-ขัด-กาว
ขนาด ราคา / ตร.ม.
2" x 3/4" x 12"-14" 300
4" x 3/4" x 45-150cm 350
4" x 3/4" x 200cm. ขึ้นไป 400
หมายเหตุ - ราคาค่าแรงปู-ขัด-กาว ข้างต้นเป็นราคาใช้กาว V-Coat และ Permarflex
ถ้าใช้กาว KOT-100 เพิ่ม ตร.ม.ละ 100 บาท
ถ้าใช้กาว PU (Bostik) เพิ่ม ตร.ม.ละ 150 บาท
ถ้าใช้กาว PU (Sikka) เพิ่ม ตร.ม.ละ 200 บาท
4.2 ไม้โมเสด ค่าแรงปู-ขัด-กาว
ขนาด ราคา / ตร.ม.
ยาว 4 1/2"  และ 6" 250
4.3 ไม้บัวเชิงผนัง ค่าแรงติดตั้ง
ขนาด ราคา / ม.
ความกว้าง 4" 80
งานติดตั้งบัวบันได 1 ด้าน คิดขั้นละ 1 ม.
งานติดตั้งบัวบันได 2 ด้าน คิดขั้นละ 2 ม.
4.4 งานขัดพื้น ค่าแรงขัดพื้น
รายการ ราคา / ตร.ม.
ขัดพื้น( พื้นใหม่ ) 120
ขัดพื้นลอกสี ( พื้นเก่า ) 150
ขัดพื้นบันได - ชานพัก* 120
ขัดด้วยระบบไร้ฝุ่น 300
*หมายเหตุ   -  ราคานี้สำหรับขัดพร้อมปาร์เก้ ถ้าขัดบันไดอย่างเดียว คิดเหมา 2,000 บาทต่อชุด 
-  งานขัดบันไดคิดขั้นละ 1 ตร.ม. (เฉพาะลูกนอน)
4.5 งานทายูริเทน ค่าแรงทายูริเทน
รายการ ราคา / ตร.ม.  
ทาสีพื้น - ยูริเทน  4 เที่ยว  (รวมรองพื้น) 250  
ทาสีพื้น - ยูริเทน  5 เที่ยว  (รวมรองพื้น) 300  
ค่าฟอกสี (ต่อเที่ยว) 25  
รายการ ราคา / ม.
4" x 3/4" (บัวหนา) 80
4" x 3/8" (บัวบาง) 60
ค่าแรงทายูริเทน
ทาสีบันได  คิดขั้นละ 1 ตร.ม. 
ทาสีบัวบันได 1 ด้าน คิดขั้นละ 1 ตร.ม.
ทาสีบัวบันได 2 ด้าน คิดขั้นละ 2 ตร.ม.
4.6 งานเตรียมพื้น รายการ ราคา / ตร.ม.
วางตง ไม้แดง 1 1/2" x 3" ช่วงละ 40 ซม. 850
( ค่าไม้ 700 บ./ตร.ม. , ค่าแรง 150 บ./ตร.ม. )
วางตง ไม้เต็งจอยส์ 1 1/3" x 3" ช่วงละ40 ซม. 600
( ค่าไม้ 450 บ./ตร.ม. , ค่าแรง 150 บ./ตร.ม. )
ปูเฟล็กซี่บอร์ด หนา 8 มม. (กันน้ำ) 300
( ค่าของ 200 บ./ตร.ม. , ค่าแรง 100 บ./ตร.ม. )

 

4.7 งานซ่อมแซมพื้นไม้ รายการ ราคา / ตร.ม.
งานซ่อมแซม/รื้อ/เปลี่ยนไม้/ขัดทำสี 1,500
(ไม่รวม ค่าไม้ ที่เปลี่ยน และขั้นต่ำ 10 ตร.ม.ขึ้นไป )
(หากพื้นที่น้อยกว่า 10 ตร.ม.+ค่าดำเนินการ) 5,000
งานรื้อไม้ปาร์เกต์ 100
( ขั้นต่ำ 50 ตร.ม. )
   
   

 

>>>BACK<<<